Cerrar

Aillament Termic d'edifici

Aproximadament un 42% del consum d'energia d'una vivenda privada es destina a la calefacció y refrigeració . Mes de la meitat del calor generat per la calefacció de la vivenda es perd per les parets exteriors sense aillament termic

AMB AQUEST SISTEMA D'AILLAMANT TERMIC PER L'EXTERIOR  SOLUCIONEMT TOTS ELS PONTS TERMICS Y ACONSEGUIN UN GRAN ESTALVI ENREGETIC I ECONOMIC.

Cerrar

Serveis d'edificació

Us podem oferir diversos serveis d’edificació tals com:

 • Treballs de paleteria
 • Treballs d’estructura
 • Construcció de vivendes i edificis “Claus en mà”
 • Obres d’enderroc
 • Reformes i rehabilitació
 • Treballs de seguretat
 • Obres d’interiorisme

Cerrar

Serveis tècnics

 • Estudis de viabilitat i gestió de costos
 • Projectes d’obra i decoració
 • Cèdul·les d’habitabilitat
 • Direccions d’obra
 • Estudis de seguretat