BAIN CRISTAL PARA CABELLOS FINOS

Bany perfeccionador de lluminositat per a cabell fi. Cabell llis, amb moviment, lleuger. 250ml.

16 €

Quantitat