2014 GP ALUMINIS S.C.


Fabricació, comercialització e instalació d'estructures,artícles metàlics principalment en l'alumini ,el ferro, l'acer i PVC, orientats al tancament integral o parcial de locals i terrasses, axí com de la llar, tal com portes,finestres, persianes, tendals,cortines...