ASSESSORIA AVUI, és un grup de professionals tècnics del dret i de la
economia ubicat al Gironès i Pla de l’Estany des de fa més de 15 anys. Estem
especialitzats en l’assessorament a empreses i particulars, en els camps
jurídics i de gestió, relacionats amb el dret laboral, fiscal, comptable, mercantil
i/o administratiu.
Oferim un servei personalitzat i adaptat a les noves tecnologies per a optimitzar
el temps i els costos. Oferim una relació client – assessor fàcil i entenedora,
adaptada integrament a les necessitats de cadascú i basada en la professionalitat,
confiança, eficiència, rapidesa i confidencialitat.